Nápověda k aplikaci Beenode

Verze aplikace 1.12.30 (duben 2017)

Hlavní menu a navigace

Hlavní menu

Z každé obrazovky aplikace je možné zobrazit hlavní menu přes ikonku Hlavní menu umístěnou v pravém horním rohu. Po stisknutí ikonky se zobrazí vysouvací menu s nabídkou.

Ikonka Zpět umístěná v pravém horním rohu slouží pro návrat na detail nebo přehled zařízení.

Odkaz "UKONČIT APLIKACI" ukončí aplikaci a s tím i služby běžící na pozadí, které hlídají vaše zařízení v dosahu. Po ukončení aplikace nebude možné si ze zařízení prozvonit mobilní telefon a nebude se aktualizovat GPS pozice zařízení v dosahu.

Obecné nastavení

Obecné nastavení

Na obecné nastavení aplikace se dostanenete z hlavního menu přes odkaz "Nastavení".

Toto nastavení platí společně pro všechny Vaše registrované zařízení Beenode.

Aplikační notifikace - Aplikace vám v informační liště standardně zobrazuje hlášení o běžící aplikaci, dále notifikace s upozorněním na vypnuté Bluetooth.
Aplikační notifikace jsou standardně zapnuty. Pokud nechcete zobrazovat tyto aplikační notifikace, zde v nastavení je máte možnost vypnout.

Ignorovat tichý režim telefonu - Aplikace ignoruje tichý režim telefonu pro funkci hledání telefonu a funkci notifikace, tzn. že mobil vyzvání i přes vypnuté zvonění.
Pokud nechcete ignorovat tichý režim telefonu, zde v nastavení jej máte možnost vypnout.

Registrace nového zařízení

Registrace zařízení

Před registrací se ujistěte, že je zařízení Beenode zapnuté a vysílá signál. To ověříte následovně. Stiskněte dlouze tlačítko na zařízení, dokud se neozve ze zařízení krátké pípnutí. Pokud ano, zařízení je zapnuté. Pokud ne, zařízení nelze zapnout a je potřeba vyměnit baterii v zařízení.

Dále ověřte, zdali máte zapnuté Blueooth ve vašem mobilním telefonu či tabletu. Pokud ne, zapněte Bluetooth.

Jakmile jste v aplikace Beenode a stiskli jste tlačítko pro registraci tlačítko přídat, přiložte zařízení Beenode k těsné blízkosti mobilního telefonu či tabletu a vyčkejte na výzvu ke stiksnutí tlačítka.

Jakmile Vás aplikace vyzve ke stisknutí tlačítka na zařízení Beenode, dlouze jej stiskněte dokud se ze zařízení neozve krátké pípnutí. Poté vyčkejte na potvrzení registrace.

Pokud registrační proces byl úspěšný, v aplikaci se vám zobrazí formulář, ve kterém je možné zařízení Beenode trvale uložit. Pokud registrační proces nebyl úspěšný, opakujte postup.

Přehled zařízení

Přehled zařízení

Hlavní obrazovka aplikace zobrazuje vaše registrované Beenode hledače věcí (dále jen zařízení).

V pravém dolním rohu je tlačítko tlačítko přídat pro registraci nového zařízení.

Ikonka Ikonka zařízení zobrazuje obrázek věci, kterou jste si vybrali při registraci zařízení. Tento obrázek je možné kdykoliv změnit v editaci zařízení.

Barva okraje ikonky informuje o dostupnosti zařízení:
Zelený okraj - zařízení je spojeno s aplikací
Oranžový okraj - zařízení je v dosahu do 50 metrů a aplikace se snaží se zařízením navázat spojení.
Červený okraj - zařízení je mimo dosah nebo jej aplikace zatím nezjistila.

Informace o dostupnosti zařízení se průběžně aktualizuje. Pokud se zobrazuje, že je zařízení mimo dosah, ačkoliv je zařízení v dosahu, chvilku vyčkejte. Spojení se zařízením může někdy trvat déle.

Pokud se u zařízení zobrazuje ikonka Ikonka prázdné baterie prázdné baterie. Je potřeba co nejdříve vyměnit baterii CR2032 v zařízení.

Datum a čas určuje poslední uloženou GPS pozici zařízení, když bylo ve vašem dosahu.

Pokud chcete přejít na detail zařízení, klepněte kdekoliv na řádku s výpisem daného zařízení.

Rychlé menu

Rychlé menu

Pokud v přehledu zařízení dlouze podržíte prst na jednom řádku, zobrazí se Vám tato nabídka rychlého menu.

Z menu je možné se rychle dostat na detail, mapu, editaci nebo smazání zařízení.

Detail zařízení

Detail

Z obrazovky detailu zařízení je možné zařízení ovládat, pokud jste ve spojení.

Barva okraje ikonky hlavní ikonka ukazuje dostupnost zařízení
zelená - spojeno
oranžová - v dosahu (spojování)
červená - mimo dosah.

Po stisknutí ikonky se dostanete na editaci zařízení. Na editaci se dostanete také přes odkaz "EDITACE" z hlavního menu.

5 teček Kvalita signálu signalizuje kvalitu signálu mezi zařízením a mobilním telefonem. Čím více se zobrazuje zelených teček, tím blíže jste k zařízení. Všech 5 zelených teček znamená, že jste u zařízení na dosah ruky. Pouze 1 zelená tečka znamená, že je signál velmi slabý a jste od zařízení daleko.

U nespojeného zařízení lze stisknout pouze ikonku mapy Mapa pro zobrazení mapy. Alarm a selfie nelze aktivovat.

Stisknutím ikonky mapy Mapa se zobrazí mapa s poslední uloženou polohou GPS daného zařízení.

Stisknutím ikonky alarmu Alarm se vyvolá alarm na zařízení.

Stisknutím ikonky selfie Selfie se zobrazí fotoaparát, který můžete ovládat pomocí multifunkčního tlačítka na zařízení.

Alarm zařízení

alarm

Stisknutím ikonky alarmu Alarm se vyvolá alarm na zařízení.

V případě, že alarm nelze spustit hned po spojení se zařízením, vyčkejte několik sekund a poté opakujte stisknutí tlačítka alarmu.

Editace zařízení a změna ikonky

Editace Změna ikonky

Na editaci zařízení se dostanete při registraci nového zařízení nebo z detailu stávajícího zařízení. V editaci je možné změnit název zařízení, pomocí kterého si identifikujte věc, na kterou chcete zařízení umístit.

Při klepnutí na ikonku hlavní ikonka se zobrazí dialogové okno s výběrem ikonek, ve kterém je možné vybrat jinou ikonku. Podle vybrané ikonky se automaticky změní název zařízení, který je možné dále upravit.

V editaci máte možnost aktivovat upozornění v telefonu, které vás upozornění v případě, že zařízení již 2 minuty není v dosahu. Toto upozornění je defaultně vypnuto.

Dále je v editaci možné vypnout vyhledání mobilu pomocí zařízení, které je defaultně zapnuto. Pokud vyhledání mobilu vypnete, nebude možné pomocí dlouhého stisknutí tlačítka na zařízení prozvonit váš mobilní telefon.

Stisknutím tlačítka "ULOŽIT" se uloží vámi provedené změny.

Mapa

Mapa

Na mapu se dostanete z detailu zařízení stisknutím ikonky mapy Mapa, a to i v případě, že Beenode není aktuálně ve Vašem dosahu.

Pro správnou funkčnost lokalizace GPS, je nutné mít v mobilním telefonu zapnutou službu lokalizace GPS. Pro načtení mapových podkladů je potřeba aktivní připojení k internetu.

Na mapě se zobrazí poloha pomocí označeného bodu a čas, kde byl Beenode naposledy ve Vašem dosahu. V případě, že byl Beenode označen jako ztracený, se na mapě může zobrazit poslední poloha a čas nalezení Beenodu komunitou.

Nahlášení ztráty - hledání komunitou

Mapa

Nahlášení ztráty Beenodu je možné udělat pouze na obrazovce mapy. Na mapu se dostanete z detailu zařízení stisknutím ikonky mapy Mapa, a to i v případě, že Beenode není aktuálně ve Vašem dosahu.

V případě, že Beenode není v dosahu, na mapě se zobrazí tlačítkou "Nahlásit ztrátu". Po stisknutí tlačítka označíte Beenode jako ztracený, a pošlete informaci komunitě Beenode, že má tento Beenode pomáhat hledat.

Označený Beenode jako ztracený poznáte tak, že v přehledu registrovaných Beenodu je u daného Beenode uvedený stav "Ztracený" a na obrazovce mapy se tlačítko pro nahlášení ztráty změnilo na červené tlačítko "Ztracený".

Náhlašení ztráty Beenode nelze ručně zrušit. Ke zrušení označení ztráty dojde automaticky v momentě, kdy se majitel registrovaného Beenodu dostane do jeho dosahu a spojí se s ním.

O tom jak funguje komunita Beenode, se dozvíte více na stránce ZDE

Nalezení komunitou

Notifikace od komunity push notifikace

V případě nalezení Beenodu komunitou, Vám do mobilního telefonu příjde tzv."push" notifikace, a na mapě se aktualizuje nová poloha a čas.

Beenode i nadále zůstává označen jako ztracený, a komunita i nadále jej bude vyhledávat. Ke zrušení označení ztráty dojde až v momentě, kdy se majitel registrovaného Beenodu dostane do jeho dosahu.

O tom jak funguje komunita Beenode, se dozvíte více na stránce ZDE

Selfie

Selfie

Na funkci Selfie se dostanete z detailu zařízení stisknutím ikonky selfie Selfie.

Krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka na zařízení pořídíte fotografii selfie, která se uloží do galerie v mobilním zařízení.

Dlouhým stisknutím multifunkčního tlačítka na zařízení otočíte pohled na přední fotoaparát a opačně. Možnost otočit fotoaparát je pouze pro mobilní telefony s předním fotoaparátem.

Smazání zařízení

Smazání

Na obrazovku pro smazání zařízení se dostanete z detailu zařízení z hlavního menu přes odkaz "SMAZAT". Smazání zařízení je nutné ještě potvrdit stisknutím tlačítka "ANO".

Smazáním zařízení uvolníte zařízení pro novou registraci ve stejným nebo v jiným mobilním zařízení.

Hledání telefonu

Hledání telefonu

Pokud po stiskutí tlačítka se ze zařízení ozvalo krátké pípnutí a mobilní telefon není slyšet, znamená to, že zatím není zařízení spojeno s mobilním telefonem a alarm nelze vyvolat. Chvilku vyčkejte na spojení s telefonem a opakujte dlouhé stisknutí tlačítka. Pokud i po 2 minutách se na mobilním telefonu nepodařilo alarm vyvolat, pravděpodobně nejste v potřebném dosahu telefonu nebo je aplikace Beenode zcela vypnuta.

Upozornění v dosahu zařízení

Upozornění v dosahu zařízení

Upozornění se zapne automaticky při označení Beenode jako ztraceného. Jakmile budete opět v dosahu hledané věci, aplikace Vás hlasitým oznámení bude notifikovat.

Upozornění se po prvním nalezení věci opět vypne, aby vás opakovaně nerušilo při každém spojení s danou věcí.

Upozornění na zařízení mimo dosah

Upozornění na zařízení mimo dosah

Upozornění na zařízení mimo dosah je možné zapnout či vypnout v editaci zařízení.

Aplikace vás vždy upozorní po 2 minutách, co jste ztratili spojení se zařízením.

Proč až po 2 minutách? Na základě testování jsme stanovili optimální čas, kdy ještě osoba není od věci natolik vzdálená a alarm zbytečně neupozorňuje uživatele, pokud dojde ke krátkému výpadku spojení mezi aplikací a zařízením.

Toto upozornění se nevypíná po prvním použití. Pokud chcete upozornění vypnout, je potřeba přejít do nastavení zařízení.

Aplikaci nelze používat - nepodporované zařízení

Hlášení o verzi Bluetooth

Pokud jste si právě nainstalovali Beenode aplikaci, může se stát, že se vám v aplikaci zobrazí následující upozornění:
"Aplikace vyžaduje mobilní zařízení s Bluetooth verzí 4.0. ...".
Jedná se o případ mobilního zařízení, které sice má podporovaný systém Android verzi 4.4 a novější, ale nemá podporu Bluetooth 4.0., která je pro správně fungování zařízení nezbytná.

Aplikaci nelze používat - chyba v Androidu 6.0.

Aplikaci nelze používat - chyba v Androidu 6.0.

Pokud jste si právě nainstalovali Beenode aplikaci, může se stát, že se vám v aplikaci zobrazí toto upozornění.
Toto zařízení má verzi Androidu 6.0. (Marshmallow) s chybou v Bluetooth komunikaci, která má vliv na správné fungování Beenode.
Chyba je opravena v novější verzi Androidu 6.0.1.