Nápověda k nastavení telefonu iPhone

Poslední aktualizace: 1.2.2017

Aktualizovat aplikaci v App Store

Aktualizovat aplikaci v App Store

App Store -> Beenode

Aplikaci pořád vyvíjíme a zlepšujeme, proto doporučujeme její pravidelnou aktualizaci.

Zapnout Bluetooth

Zapnout Bluetooth

Settings -> Bluetooth

Kontrola zapnutí Bluetooth pro zajištění komunikace mobilního telefonu se zařízením Beenode.

Vypnout úsporný režim

Vypnout úsporný režim

Settings -> Battery

Vypnout úsporný režim baterie, který ukončuje aplikace běžící na pozadí včetně aplikace Beenode. Přepínač Low Power Mode musí být vypnutý, viz obrázek.

Povolit běh aplikace na pozadí

Povolit běh aplikace na pozadí

Settings -> General -> Background App Refresh

Povolit běh aplikace na pozadí v obecném nastavení.
Aplikace Beenode není v níže vypsaném seznamu aplikací, protože využívá obecné nastavení Background App Refresh, hlavní přepínač musí být zapnutý, viz obrázek.

Povolit obecné lokalizační služby (GPS)

Povolit obecné lokalizační služby (GPS)

Settings -> Privacy -> Location Services

Povolit lokalizační služby, aby bylo v aplikaci Beenode možné uchovávat GPS lokaci.

Povolit lokalizační služby (GPS) pro aplikaci Beenode

Povolit lokalizační služby (GPS) pro aplikaci Beenode

Settings -> Privacy -> Location Services -> Beenode

Povolit lokalizační služby pro aplikaci Beenode, aby aplikace udržela GPS polohu i když běží na pozadí.

Povolit přístup aplikace

Povolit přístup aplikace

Settings -> Beenode

Povolit přístup aplikace pro jednotlivé služby: polohové služby, galerie, kamera a notifikace.

Povolit notifikace aplikace

Povolit notifikace aplikace

Settings -> Beenode -> Notifications

Povolit notifikace aplikace pro případ hledání telefonu pomocí zařízení Beenode.